Xem Phim Chiến Hạm Cuối Cùng - The Last Ship

Chiến Hạm Cuối Cùng

The Last Ship

 • Thể loại: Hành Động
 • Chất lượng: 09/?? tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 09/?? tập
 • Lượt xem: 365
Xem Phim Ác Thần - Phần 1 - Dominion Season 1

Ác Thần - Phần 1

Dominion Season 1

 • Thể loại: Hành Động
 • Chất lượng: 08/10 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 08/10 tập
 • Lượt xem: 289
Xem Phim Những Người Sống Sót - Phần 1 - The Leftovers Season 1

Những Người Sống Sót - Phần 1

The Leftovers Season 1

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 08/10 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 08/10 tập
 • Lượt xem: 165
Xem Phim Định Mệnh Anh Yêu Em - Fated To Love You

Định Mệnh Anh Yêu Em

Fated To Love You

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 16/?? tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 16/?? tập
 • Lượt xem: 97
Xem Phim Năm Tháng Vội Vã - Back In Time

Năm Tháng Vội Vã

Back In Time

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 10/30 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 10/30 tập
 • Lượt xem: 141
Xem Phim Oan Gia Kiếm Khách - Happy Family

Oan Gia Kiếm Khách

Happy Family

 • Thể loại: Hài Hước
 • Chất lượng: 10/35 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 10/35 tập
 • Lượt xem: 137
Xem Phim Mỹ Nhân Ngư - The Mermaid

Mỹ Nhân Ngư

The Mermaid

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 09/16 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 09/16 tập
 • Lượt xem: 207
Xem Phim Dấu Chân Du Mục - Dau Chan Du Muc VTV3

Dấu Chân Du Mục

Dau Chan Du Muc VTV3

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 26/40 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 26/40 tập
 • Lượt xem: 214
Xem Phim Nhật Ký Ẩm Thực - Young And Hungry Season 1

Nhật Ký Ẩm Thực

Young And Hungry Season 1

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 08/10 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 08/10 tập
 • Lượt xem: 159
Xem Phim Trước Lúc Bình Minh - Phần 1 - From Dusk Till Dawn Season 1

Trước Lúc Bình Minh - Phần 1

From Dusk Till Dawn Season 1

 • Thể loại: Hành Động
 • Chất lượng: 08/10 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 08/10 tập
 • Lượt xem: 140
Xem Phim Sự Trả Thù Của Thiên Thần - Angels Revenge

Sự Trả Thù Của Thiên Thần

Angels Revenge

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 39/103 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 39/103 tập
 • Lượt xem: 203
Xem Phim Nỗi Ám Ảnh Của Michael King - The Possession Of Michael King

Nỗi Ám Ảnh Của Michael King

The Possession Of Michael King

 • Thể loại: Kinh Dị
 • Chất lượng: 83 phút
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 83 phút
 • Lượt xem: 51
Xem Phim Vận Chuyển Cái Chết - Deaths Mailing

Vận Chuyển Cái Chết

Deaths Mailing

 • Thể loại: Kinh Dị
 • Chất lượng: 90 phút
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 90 phút
 • Lượt xem: 60
Xem Phim Triệu Cách Chết Kiểu Miền Viễn Tây - A Million Ways To Die In The West

Triệu Cách Chết Kiểu Miền Viễn Tây

A Million Ways To Die In The West

 • Thể loại: Hành Động
 • Chất lượng: 116 phút
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 116 phút
 • Lượt xem: 8
Xem Phim Vệ Binh Dải Ngân Hà - Guardians Of The Galaxy

Vệ Binh Dải Ngân Hà

Guardians Of The Galaxy

 • Thể loại: Hành Động
 • Chất lượng: 121 phút
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 121 phút
 • Lượt xem: 9
Xem Phim Hercules: Vị Thần Sức Mạnh - Hercules: The Thracian Wars

Hercules: Vị Thần Sức Mạnh

Hercules: The Thracian Wars

 • Thể loại: Hành Động
 • Chất lượng: 98 phút
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 98 phút
 • Lượt xem: 9
Xem Phim Captain America 2: Chiến Binh Mùa Đông - Captain America 2: The Winter Soldier

Captain America 2: Chiến Binh Mùa Đông

Captain America 2: The Winter Soldier

 • Thể loại: Hành Động
 • Chất lượng: 90 phút
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 90 phút
 • Lượt xem: 1.024
Xem Phim Căn Phòng Khủng Khiếp - Panic Room

Căn Phòng Khủng Khiếp

Panic Room

 • Thể loại: Kinh Dị
 • Chất lượng: 112 phút
 • Năm phát hành: 2002
 • Thời lượng: 112 phút
 • Lượt xem: 6
Xem Phim Tiên Hắc Ám - Maleficent

Tiên Hắc Ám

Maleficent

 • Thể loại: Thần Thoại
 • Chất lượng: 90 phút
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 90 phút
 • Lượt xem: 621
Xem Phim Quái Vật - Godzilla 3D

Quái Vật

Godzilla 3D

 • Thể loại: Hành Động
 • Chất lượng: 90 phút
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 90 phút
 • Lượt xem: 820
Xem Phim Chiến Hạm Cuối Cùng - The Last Ship

Chiến Hạm Cuối Cùng

The Last Ship

 • Thể loại: Hành Động
 • Chất lượng: 09/?? tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 09/?? tập
 • Lượt xem: 365
Xem Phim Ác Thần - Phần 1 - Dominion Season 1

Ác Thần - Phần 1

Dominion Season 1

 • Thể loại: Hành Động
 • Chất lượng: 08/10 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 08/10 tập
 • Lượt xem: 289
Xem Phim Những Người Sống Sót - Phần 1 - The Leftovers Season 1

Những Người Sống Sót - Phần 1

The Leftovers Season 1

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 08/10 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 08/10 tập
 • Lượt xem: 165
Xem Phim Định Mệnh Anh Yêu Em - Fated To Love You

Định Mệnh Anh Yêu Em

Fated To Love You

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 16/?? tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 16/?? tập
 • Lượt xem: 97
Xem Phim Năm Tháng Vội Vã - Back In Time

Năm Tháng Vội Vã

Back In Time

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 10/30 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 10/30 tập
 • Lượt xem: 141
Xem Phim Oan Gia Kiếm Khách - Happy Family

Oan Gia Kiếm Khách

Happy Family

 • Thể loại: Hài Hước
 • Chất lượng: 10/35 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 10/35 tập
 • Lượt xem: 137
Xem Phim Mỹ Nhân Ngư - The Mermaid

Mỹ Nhân Ngư

The Mermaid

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 09/16 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 09/16 tập
 • Lượt xem: 207
Xem Phim Dấu Chân Du Mục - Dau Chan Du Muc VTV3

Dấu Chân Du Mục

Dau Chan Du Muc VTV3

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 26/40 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 26/40 tập
 • Lượt xem: 214
Xem Phim Nhật Ký Ẩm Thực - Young And Hungry Season 1

Nhật Ký Ẩm Thực

Young And Hungry Season 1

 • Thể loại: Tình Cảm
 • Chất lượng: 08/10 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 08/10 tập
 • Lượt xem: 159
Xem Phim Trước Lúc Bình Minh - Phần 1 - From Dusk Till Dawn Season 1

Trước Lúc Bình Minh - Phần 1

From Dusk Till Dawn Season 1

 • Thể loại: Hành Động
 • Chất lượng: 08/10 tập
 • Năm phát hành: 2014
 • Thời lượng: 08/10 tập
 • Lượt xem: 140