Xem Phim Bảo Vệ Công Lý - Jai Ho 2014

XEM PHIM

Nội dung phim

Một cựu quân nhân khơi mào cuộc đấu tranh cho quyền lợi, trách nhiệm với người dân bình thường trong sự độc đoán của chế độ.

Bình luận

Copyright © 2012 - 2015 PhimSV.Com