Xem Phim Bắt Cóc - Along Came A Spider 2001

XEM PHIM

Nội dung phim

Một ngôi trường với học sinh toàn là con ông cháu cha mới được học (con Tổng thống, thống đốc và các chính khách cấp cao. Một vụ bắt cóc xảy ra trong một nơi được coi là an ninh trùng trùng... đến con kiến cũng bị kiểm soát. Thế mà vụ bắt cóc ấy thành công.

Bình luận

Copyright © 2012 - 2015 PhimSV.Com