Xem Phim Cảnh Sát Người Sói - WolfCop 2014

XEM PHIM

Nội dung phim

Một loạt các sự kiện kỳ ​​lạ và bạo lực bắt đầu xảy ra, một cảnh sát nhận ra rằng mình đã biến thành một người sói như một phần của một kế hoạch lớn, vì vậy ông điều tra với sự giúp đỡ của các cộng sự và người bạn của mình.

Bình luận

Copyright © 2012 - 2015 PhimSV.Com