Xem Phim Đội Quân Chính Nghĩa - The Army Of Crime 2009

XEM PHIM

Nội dung phim

Bối cảnh của phim là thủ đô Paris của nước Pháp dưới sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. Những người Pháp yêu nước và cả những người nước ngoài yêu Paris đã tập hợp lại, hoạt động bí mật, dùng bạo lực vũ trang tấn công lính Đức mọi chỗ mọi nơi.

Bình luận

Copyright © 2012 - 2015 PhimSV.Com