Xem Phim Kẻ Đối Nghịch - The One 2001

XEM PHIM

Nội dung phim

Nội dung của phim Kẻ Đối Nghịch - The One 2001 là một câu chuyện khoa học giả tưởng... Yulaw đi tìm bản sao của mình ở thế giới song song hòng làm tăng sức mạnh của mình và trở thành người duy nhất không có bản sao ở toàn bộ hệ vũ trụ phức hợp. 

Bình luận

Copyright © 2012 - 2015 PhimSV.Com