Xem Phim Nhà Triết Học - After The Dark 2013

XEM PHIM

Nội dung phim

Tại một trường quốc tế tại Jakarta, một giáo viên triết học thách thức đẳng cấp của hai mươi học viên của mình để chọn mười trong số họ sẽ có được nơi trú ẩn dưới lòng đất. Và khởi động lại loài người bằng hạt nhân ....

Bình luận

Copyright © 2012 - 2015 PhimSV.Com