Xem Phim Spartacus Phần 1: Máu Và Cát - Spartacus 1: Blood And Sand 2010

XEM PHIM

Nội dung phim

"Spartacus Máu và cát" được làm dựa trên một nhân vật lịch sử có thật, anh hùng nô lệ La Mã Spartacus. Anh vốn là một người Thracian vì muốn đánh đuổi bọn thổ phỉ đã liên minh với quân La Mã nhưng sau đó lại bị quân La Mã phản bội và bị bắt làm nô lệ.Sau anh được một kẻ chuyên huấn luyện võ sĩ giác đấu mua lại và huấn luyện.Kể từ khi bị bắt làm nô lê Spartacus chưa bao giờ nguôi mong muốn gặp lại người vợ của mình,người hiện cũng đã bị bán đi làm nô lệ.

Mong muốn gặp lại vợ và khao khát sống đã thôi thúc Spartacus trở thành một đấu sĩ xuất sắc.Theo lịch sử Spartacus đã lãnh đạo một đội quân nô lệ nổi dậy chống lại chính quyền La Mã.'

Giới thiệu nhân vật trong phim :

Andy Whitfield.......Spartacus

Click the image to open in full size.

Erin Cummings.......Sura - vợ Spartacus

Click the image to open in full size.

John Hannah......Batiatus
Lucy Lawless......Lucretia
Vợ chồng người đã mua Spartacus

Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

 

 

Bình luận

Copyright © 2012 - 2015 PhimSV.Com