Xem Phim Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Seven Variant Wu Yi Human Way 2010

XEM PHIM

Nội dung phim

Bộ phim Thất hiệp ngũ nghĩa sản xuất năm 2011 là 1 phiên bản của Bao Thanh Thiên với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Vạn Tử Lương (vai Bao Chửng), Triệu Văn Trác (vai Nam hiệp Triển Chiêu).... Phim là câu chuyện phân tranh trong chốn giang hồ loạn lạc. Thông thường hảo hán, nghĩa hiệp hay sống ở ngoài vòng pháp luật, và họ thường có thứ luật giang hồ riêng. Nhưng ở trong Thất hiệp ngũ nghĩa này, chính họ lại cộng tác đắc lực với Bao Thanh Thiên (đại diện cho Vương Triều Tống), bởi ông và họ cùng một mục đích: đấu tranh cho công lý, cho thiện thắng ác...

Bình luận

Copyright © 2012 - 2015 PhimSV.Com