Xem Phim Thế Giới Miền Tây - Westworl 1973

XEM PHIM

Nội dung phim

Hai người đàn ông cố gắng biến những tưởng tượng của họ trở thành sự thật liên quan đến học thuyết vị lai. John Blane và Peter Martin cùng đén thăm một khu nghỉ dưỡng với chủ đề về cuộc sống của những người miền Tây nơi có những người máy sinh sống, sinh hoạt như con người...

Bình luận

Copyright © 2012 - 2015 PhimSV.Com