Xem Phim Tiếng Súng Trên Sàn Diễn - Bullets Over Broadway 1994

XEM PHIM

Nội dung phim

Vào những năm 1920 ở New York, một nhà viết kịch đang gặp khó khăn khi buộc phải bỏ vai của người bạn gái của mình trong bộ phim mới nhất của mình để nó được sản xuất...

Bình luận

Copyright © 2012 - 2015 PhimSV.Com