Xem Phim Trở Về Từ Cõi Chết - Phần 1 - The Returned Season 1 2012

XEM PHIM

Nội dung phim

Tại một thị trấn nhỏ vùng núi nước Pháp, một nhóm những người đã khuất đột ngột tái xuất hiện từ hư không với hình hài và ý thức toàn vẹn. Sự hiện diện của họ đã làm đảo lộn cuộc sống của cư dân thị trấn, đồng thời khơi dậy những bí mật đen tối bị chôn vùi trong quá khứ. Cùng lúc đó, một loạt những hiện tượng dị thường khác bắt đầu xảy ra…

Bình luận

Copyright © 2012 - 2015 PhimSV.Com